Strona główna

Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „Bajka w ekonomii, ekonomia w bajce”, która odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Niski poziom znajomości finansów wpływa bardzo negatywnie na jakość podejmowanych decyzji finansowych, zaś edukacja finansowa może stanowić narzędzie mające na celu eliminację tego negatywnego zjawiska poprzez zwiększanie kompetencji konsumentów [1]. Dlatego pierwsze lekcje z zakresu finansów należałoby pobierać od najmłodszych lat, w tym również w domu. Generalnie dzieci i młodzież nie są edukowani w domach w zakresie ekonomii. Wg badania NBP „Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków” rozmów o ekonomii i finansach w rodzinnym domu nie prowadziło aż 64% respondentów. Skutkuje to tym, że uczniowie dość krytycznie oceniają swoją wiedzę o ekonomii, finansach i gospodarce. Jedynie kilka procent uważa, że jest ona duża lub bardzo duża. Większość skłania się ku poglądowi, że wie na ten temat mało lub bardzo mało[2]. Również z międzynarodowych porównań  wynika, że pod względem dostępności i jakości nauczania finansów i przedsiębiorczości w szkołach podstawowych i średnich Polska zajmuje jedno z najniższych miejsc w Unii Europejskiej[3]

Wyższa Szkoła Bankowa również dostrzega lukę w korespondencji pomiędzy edukacją a ekonomią, dlatego stawia na praktyczne przekazywanie wiedzy i propaguje koncepcję life long learning, co jednoznacznie wynika z wizji i misji uczelni. Ponadto organizacja konferencji stanowić będzie podtrzymanie ciągłości działań podjętych przez WSB w ramach obchodów Światowego Dnia Bajki w 2019r., które odbyły się w dniach 12-13.06.2019. Wydarzeniu temu towarzyszyły parady postaci bajkowych, gry, konkursy, zabawy, pokazy, nauka poprzez zabawę, czytanie bajek w szkołach czy bibliotekach.

Celem konferencji „Bajka w ekonomii, ekonomia w bajce” jest wzrost wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu kreowania postaw proekonomicznych u dzieci i młodzieży na różnych szczeblach kształcenia. W ramach konferencji poruszane będą m.in. kwestie związane z ekonomią w procesie wychowania dziecka oraz funkcjonowaniem elementów ekonomii w szeroko pojętej literaturze. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania wiedzy związanej z ekonomią w praktyce życia codziennego i na różnych etapach edukacji, a także poznają  metody storytellingu oraz grywalizacji w edukacji.

Konferencja kierowana jest przede wszystkim do studentów i wykładowców kierunków pedagogicznych oraz ekonomicznych, a także nauczycieli edukacji przedszkolnej i szkolnej. 


[1] B. Świecka, Kompetencje finansowe i edukacja finansowa. Ujęcie teoretyczne i praktyczne”, Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 27 (1/2018), [dostęp on-line]: https://rf.gov.pl/ru/wp-content/uploads/2018/04/JoIN27_01.pdf

[2] „Diagnoza Wiedzy i Świadomości Ekonomicznej Dzieci i Młodzieży w Polsce”, Konsorcjum Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Grupy IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP, 2015 [dostęp on-line]: https://www.nbportal.pl/__data/assets/pdf_file/0006/54528/Diagnoza-stanu-wiedzy-i-swiadomosci-ekonomicznej-Polakow-2015.pdf

[3] „Przegląd polityk i programów rozwoju przedsiębiorczości sprzyjających włączeniu społecznemu”, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015 [dostęp on-line]: https://www.ewaluacja.gov.pl/media/42329/Raport_OECD_przedsiebiorczosc_mlodych.pdf