Organizacja

Komitet naukowy

  1. Prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz
  2. Prof. dr hab. Monika Chodorek
  3. Dr Katarzyna Kachel
  4. Dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz
  5. Dr Agnieszka Uniewska
  6. Dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak

Komitet organizacyjny

  1. Dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz
  2. Dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak katarzyna.wisniewska@wsb.torun.pl
  3. Mgr Dominika Warska – sekretarz konferencji (dominika.warska@wsb.torun.pl)