Patronaty

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej

Patronat:

JM Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
Prof. zw. dr hab. Marek Stankiewicz

Patronat medialny: