Program konferencji

Program konferencji

9:00 – 9:30 – rejestracja uczestników.
9:30 – 10:00 – otwarcie konferencji.
Przywitanie gości przez Jego Magnificencję Pana Rektora
prof. zw. dra hab. Marka Jacka Stankiewicza

10:00 –  12:00 – prelekcje (ok. 20 minut każda)

 1. Maria i Leszek Baranowscy, Stowarzyszenie „BAJKA”: ,,Bajka w przestrzeni publicznej”
 2. Maria i Leszek Baranowscy, Stowarzyszenie „BAJKA”: ,,Bajka wczoraj, dziś i jutro”
 3. dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak: „Znaczenie bajek ekonomicznych w życiu dziecka”
 4. dr Piotr Majewski: ,,Przypowieść o pannach roztropnych – czyli rola edukacji ekonomicznej”
 5. dr Piotr Chrzczonowicz: ,,Ukryte skarby piratów i pieniądze rosnące na czarodziejskich drzewach. Czy baśnie i bajki mogą być dla dziecka dobrym źródłem podstawowej wiedzy i mądrości ekonomicznej?”

12:00 – 12:30 – przerwa kawowa (30 minut)
12:30 – 14:30 – prelekcje (ok. 20 minut każda)

 1. mgr Jerzy Kawa, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie: „Skarby w bajce i mitologii”
 2. dr Agnieszka Uniewska: „Bajkowa misja czy twarda ekonomia? O publicznych bibliotekach pedagogicznych w polskim systemie oświatowym”
 3. dr Magdalena Nowak-Paralusz: „Storytelling jako forma edukacji ekonomicznej”
 4. mgr Anna Hybiak, Narodowy Bank Polski: „Bezpieczny obrót gotówkowy i bezgotówkowy”
 5. mgr Zbigniew Lisowski, Dyrektor Teatru Baj Pomorski: ,,Czy Kultura powinna być za darmo?”
 6. mgr Izabela Borejko: ,,Rozmowy na wyższym szczeblu, czyli jak rozmawiać z dzieckiem o pieniądzach poprzez bajki”

14:30 – 15:00 – lunch
15:00 – 16:30 – warsztaty (ok. 90 min. równolegle trwające)

 1. dr Magdalena Nowak-Paralusz, warsztat: „Jak wykorzystać storytelling jako metodę wprowadzania zagadnień ekonomicznych na poszczególnych szczeblach edukacji”
 2. dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak, warsztat: „Metoda grywalizacji w nauczaniu zagadnień ekonomicznych”

16:30 – 17:00 – mgr Dominika Warska – „Ekonomia w bajce” – prezentacja najlepszych prac szkolnego projektu edukacyjnego uczniów Technikum ZSMiE w Toruniu.
17:00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji